Lista över poster

First Prev Records 50 - 75 of 1138 Next Last
id Författare Utgivningsår Titel Disputationsort
1 Grimberg, Carl 1903 De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Preussen 1804-1808 Göteborg
2 Heden, Hjalmar 1903 Studier till Danmarks reformations historia : från Fredrik I:s död till slutet af Grefvefejden Göteborg
3 Carlon, Manfred 1903 Ryska kriget 1656-1658 Lund
4 Skoglund, Alexandra 1903 De yngre Axelssönernas förbindelser med Sverige 1441-1487 Uppsala
5 Cederbom, Lars August 1904 Jakob Serenius i opposition mot hattpartiet 1738-1766 Lund
6 Westman, Karl Gustaf 1904 Svenska rådets historia till år 1306 Uppsala
7 Schartau, Sigurd 1905 Förhållandet mellan Sverige och Hannover 1709-1715 Lund
8 Bratt, Arnold 1905 Sveriges yttre politik under de preliminära förhandlingarna före freden i Rijswijk Uppsala
9 Brulin, Herman 1905 Sverige och Frankrike under nordiska kriget och spanska successionskrisen åren 1700-1701 : till belysning af Sveriges utrikespolitik under Karl XII Uppsala
10 Bååth, Ludvig Magnus 1905 Bidrag till den kanoniska rättens historia i Sverige Uppsala
11 Höjer, Torvald 1905 Studier i Vadstena klosters och Birgittinordens historia intill midten af 1400-talet Uppsala
12 Vendel, Valdemar 1906 Urtima riksdagen i Örebro 1812 Göteborg
13 Holm, Rurik 1906 Joannes Elai Terserus : hans insats i samtidens kyrkliga, vetenskapliga och politiska lif. 1, Terseri lif och verksamhet intill år 1659 Lund
14 Bergsten, Nils 1906 Bevillningsutskott vid frihetstidens riksdagar Uppsala
15 Eliaeson, Åke 1906 Beiträge zur Geschichte Sardiniens und Corsicas im ersten punischen Kriege : quellenkritisch-geschichtliche Untersuchungen Uppsala
16 Jonsson, Axel 1906 Hertig Karl och Sigismund 1597-1598 Uppsala
17 Almquist, Helge 1907 Sverge och Ryssland 1595-1611 : tvisten om Estland, förbundet mot Polen, de ryska gränslandens eröfring och den stora dynastiska planen Uppsala
18 Falk, Albert 1907 Gustaf Vasas utrikespolitik med afseende på handeln Uppsala
19 Brisman, Sven 1908 Realisationsfrågan 1808-1834. 1, Frågans förhistoria och första framträdande 1808-1818 Göteborg
20 Ingers, Enoch 1908 Erik Lindschöld : biografisk studie. 1. Lund
21 Sjöstrand, Erik 1908 Mynt- och bankpolitik under hattväldet 1738-1764 Uppsala
22 Wittrock, Georg 1908 Carl X Gustafs testamente : den politiska striden i Sverige 1660 Uppsala
23 Hjelmqvist, Fredrik 1909 Kriget i Finland och Ingermanland 1707 och 1708 Lund
24 Sörensson, Per 1909 Sverige och Frankrike 1715-1718 : ett bidrag till kännedomen om Sveriges utrikespolitik efter Carl XII:s återkomst från Turkiet. 1 Lund
25 Carlgren, Wilhelm 1909 Riksdagsutskott före 1680 : med särskild hänsyn till sekreta utskottet Uppsala