Lista över poster

First Prev Records 25 - 50 of 1138 Next Last
id Författare Utgivningsår Titel Disputationsort
1 Hallendorff, Carl 1897 Bidrag till det stora nordiska krigets förhistoria Uppsala
2 Lönborg, Sven Erik 1897 Adam af Bremen och hans skildring af Nordeuropas länder och folk Uppsala
3 Rosman, Holger 1897 Rasmus Ludvigsson som genealog Uppsala
4 Berggren, Per Gustaf 1898 Lars Grubbe, hans lif och verksamhet Uppsala
5 Björkander, Adolf 1898 Till Visby stads äldsta historia : ett kritiskt bidrag Uppsala
6 Girgensohn, Paul 1898 Die skandinavische Politik der Hansa 1375-95 Uppsala
7 Hammargren, Jakob Alberg 1898 Om den liturgiska striden under konung Johan III Uppsala
8 Hildebrand, Karl 1898 Johan III och Europas katolska makter 1568-1580 : studier i 1500-talets politiska historia Uppsala
9 Olmer, Emil 1898 Konflikten mellan Danmark och Holstein-Gottorp 1695-1700 : med särskildt afseende fäst vid Sveriges förhållande till densamma. D. 1 Uppsala
10 Söderqvist, Olof 1898 Johan III och hertig Karl : 1568-1575 Uppsala
11 Wahlström, Lydia 1898 Sveriges förhållande till Danmark 1788-89 Uppsala
12 Öhlander, Carl 1898 Bidrag till kännedom om Ingermanlands historia och förvaltning. 1, 1617-1645 Uppsala
13 Weibull, Lauritz 1899 De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Frankrike 1629-1631 : ett bidrag till Gustaf II Adolfs och kardinal Richelieus historia Lund
14 Edén, Nils 1899 Om centralregeringens organisation under den äldre Vasatiden : 1523-1594 Uppsala
15 Nilsson, Johan Wilhelm 1899 De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Frankrike under Gustaf IV Adolf Uppsala
16 Carlbom, J. Levin 1900 Sverige och England 1655-aug. 1657 : P. J. Coyets, Krister Bondes, Georg Fleetwoods beskickningar och förrättningar i Londontraktaten d. 17 juli 1656 Lund
17 Lindell, August 1900 Bidrag till historien om Norrbottens läns bebyggande och odling Lund
18 Fryxell, Karl Axel 1900 Om svenska biskopsval under medeltiden Uppsala
19 Nordlund, Karl 1900 Den svenska reformationstidens allmänna statsrättsliga idéer i deras samband med den politiska utvecklingen Uppsala
20 Carlbom, Johan Levin 1901 Magnus Dureels negotiation i Köpenhamn 1655-57 : Sveriges och Danmarks inbördes förhållande under åren närmast före Karl X:s första danska krig Uppsala
21 Wejle, Carl 1901 Sveriges politik mot Polen 1630-1635 Uppsala
22 Ekedahl, Waldemar 1902 Bidrag till tredje koalitionens bildningshistoria (1803-1805) Lund
23 Hamnström, Erik 1902 Freden i Fredrikshamn Uppsala
24 Huss, Erik Gunnar 1902 Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten : åren 1540-1571 Uppsala
25 Söderberg, Verner 1902 Historieskrifvaren Arnold Johan Messenius Uppsala