Lista över poster

First Prev Records 1113 - 1138 of 1138 Next Last
id Författare Utgivningsår Titel Disputationsort
1 Lindaräng, Ingemar 2007 Helgonbruk i moderniseringstider : bruket av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge 1891-2005 Linköping
2 Seifarth, Sofia 2007 Råd i radion : modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968 Linköping
3 Riving, Cecilia 2008 Icke som en annan människa : psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft Lund
4 Róbertsdottir, Hrefna 2008 Wool and society : manufacturing policy, economic thought and local production in 18th-century Iceland Lund
5 Hedén, Anne 2008 Röd stjärna över Sverige : Folkrepubliken Kina som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen Lund
6 Persson, Fredrik 2008 Skåne, den farliga halvön : historia, identitet och ideologi 1865-2000 Lund
7 Ammert, Niklas 2008 Det osamtidigas samtidighet : historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år Lund
8 Jansson, Christina 2008 Maktfyllda möten i medicinska rum : debatt, kunskap och praktik i svensk förlossningsvård 1960-1985 Lund
9 Sturfelt, Lina 2008 Eldens återsken : första världskriget i svensk föreställningsvärld Lund
10 Sniegon, Tomas 2008 Den försvunna historien : förintelsen i tjeckisk och slovakisk historiekultur Lund
11 Tzimoula, Despina 2008 Eidola : gender and nation in the writings of Penelope Delta Lund
12 Gustafsson, Tommy 2008 En fiende till civilisationen : manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet Lund
13 Johansson, Jesper 2008 "Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här." : retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981 Växjö
14 Lundqvist, Pia 2008 Marknad på väg : den västgötska gårdfarihandeln 1790-1864 Göteborg
15 Skott, Fredrik 2008 Folkets minnen : traditionsinsamling i idé och praktik 1919-1964 Göteborg
16 Eriksson, Bo 2008 Statstjänare och jordägare : adelsideologi i Per Brahe den äldres "Oeconomia" Stockholm
17 Enefalk, Hanna 2008 En patriotisk drömvärld : musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet Uppsala
18 Kvist Geverts, Karin 2008 Ett främmande element i nationen : svensk flyktingpolitik och de judiska flyktingarna 1938-1944 Uppsala
19 Lindström, Jonas 2008 Distribution and differences : stratification and the system of reproduction in a Swedish peasant community 1620-1820 Uppsala
20 Palosuo, Laura 2008 Yellow stars and trouser inspections : Jewish testimonies from Hungary, 1920-1945 Uppsala
21 Westberg, Johannes 2008 Förskolepedagogikens framväxt : pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945 Uppsala
22 Fusè, Leonardo 2008 Parents, children and their families : living arrangements of old people in the XIX century, Sundsvall region, Sweden Umeå
23 Stridsman, Jacob 2008 Sverige och Koreakriget : en studie av Sveriges hållning till Koreakonflikten 1947-1953 Umeå
24 Axelsson, Cecilia 2009 Bekräftelse eller utmaning? Historiebruk och identitet i utställningen Afrikafararna på Svenska emigrantinstitutet i Växjö Växjö
25 Bagerius, Henric 2009 Mandom och mödom: Sexualitet, homosocialitet och aristokratisk identitet på det senmedeltida Island Göteborg