Lista över poster

First Prev Records 1088 - 1113 of 1138 Next Last
id Författare Utgivningsår Titel Disputationsort
1 Persson, Magnus 2007 Coming full circle? : return migration and the dynamics of social mobility on the Bjäre peninsula 1860-1930 Lund
2 Lundberg, Victor 2007 Folket, yxan och orättvisans rot : betydelsebildning kring demokrati i den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap, 1887-1902 Lund
3 Rosengren, Henrik 2007 "Judarnas Wagner" : Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950 Lund
4 Cederholm, Mathias 2007 De värjde sin rätt : senmedeltida bondemotstånd i Skåne och Småland Lund
5 Collstedt, Christopher 2007 Duellanten och rättvisan : duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede Lund
6 Östlund, Joachim 2007 Lyckolandet : maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins genombrott Lund
7 Lundin, Johan 2006 Näten på Limhamn : sociala relationer i ett lokalsamhälle 1870-1914 Lund
8 Alvunger, Daniel 2006 Nytt vin i gamla läglar : socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944-1973 Lund
9 Wiklund, Martin 2006 I det modernas landskap : historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990 Lund
10 Tossavainen, Mikael 2006 Heroes and victims : the Holocaust in Israeli historical consciousness Lund
11 Dietsch, Johan 2006 Making sense of suffering : Holocaust and Holodomor in Ukrainian historical culture Lund
12 Axelsson, Erik 2006 Historien i politiken : historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990-1994 Uppsala
13 Hansen, Anna 2006 Ordnade hushåll : genus och kontroll i Jämtland under 1600-talet Uppsala
14 Holmén, Janne Sven-Åke 2006 Den politiska läroboken : bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under kalla kriget Uppsala
15 Malmström, Joakim 2006 Herrskapen och den lokala politiken : Eds socken ca 1650-1900 Uppsala
16 Sundin, Anders 2006 1809 : statskuppen och regeringsformens tillkomst som tolkningsprocess Uppsala
17 Widenberg, Johanna 2006 Fäderneslandets antikviteter : etnoterritoriella historiebruk och integrationssträvanden i den svenska statsmaktens antikvariska verksamhet ca 1600-1720 Uppsala
18 Winton, Patrik 2006 Frihetstidens politiska praktik : nätverk och offentlighet 1746-1766 Uppsala
19 Hammarström, Per 2007 Nationens styvbarn : judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870-1940 Uppsala
20 Hansson, Sara 2007 I den goda vårdens namn : sinnesslövård i 1950-talets Sverige Uppsala
21 Lundblad, Stefan 2007 Hedersam handelsman eller verksam företagare : den ekonomiska kulturens omvandling och de ledande ekonomiska aktörerna i Gävle 1765-1869 Uppsala
22 Thisner, Fredrik 2007 Militärstatens arvegods : officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige och Danmark, ca 1720-1800 Uppsala
23 Almgren, Nina 2006 Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen : statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget Umeå
24 Axelsson, Thom 2007 Rätt elev i rätt klass : skola, begåvning och styrning 1910-1950 Linköping
25 Wirén, Tobias 2006 Ideologins apparatur : reproduktionsperspektiv på kyrka och skola i 1600- och 1700-talens Sverige Umeå