Lista över poster

First Prev Records 1 - 25 of 1138 Next Last
id Författare Utgivningsår Titel Disputationsort
1 Plaenge Jacobson, Sigbrit 1978 1766 års allmänna fiskestadga : dess uppkomst och innebörd med hänsyn till Bottenhavsfiskets rättsfrågor Uppsala
2 Sundin, Anders 2006 1809 : statskuppen och regeringsformens tillkomst som tolkningsprocess Uppsala
3 Herrström, Gunnar 1966 1927 års skolreform : en studie i svensk skolpolitik 1918-1927 Uppsala
4 Davies, Mark 2000 A perambulating paradox : British travel literature and the image of Sweden c. 1770-1865 Lund
5 Ohlsson, Ragnar 1946 Abraham Angermannus : en biografisk studie Lund
6 Lönborg, Sven Erik 1897 Adam af Bremen och hans skildring af Nordeuropas länder och folk Uppsala
7 Norrby, Göran 2005 Adel i förvandling : adliga strategier och identiteter i 1800-talets borgerliga samhälle Uppsala
8 Ernby, Eibert 1975 Adeln och bondejorden : en studie rörande skattefrälset i Oppunda härad under 1600-talet Uppsala
9 Ågren, Kurt 1964 Adelns bönder och kronans : skatter och besvär i Uppland 1650-1680 Uppsala
10 Göransson, Jean 1937 Aftonbladet som politisk tidning 1830-1835 Uppsala
11 Högman, Ann-Kristin 1999 Ageing in a changing society : elderly men and women in urban Sweden 1830-1930 Umeå
12 Thoré, Anders 2001 Akademibondens plikt, universitetets rätt : feodala produktionsförhållanden vid Uppsala universitets gods 1650-1790 Uppsala
13 Agrell, Wilhelm 1985 Alliansfrihet och atombomber : kontinuitet och förändring i den svenska försvarsdoktrinen från 1945 till 1982 Lund
14 Wikberg, Karin 2005 Amatör eller professionist? : studier rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903-1967 Stockholm
15 Småberg, Maria 2005 Ambivalent friendship : Anglican conflict handling and education for peace in Jerusalem 1920-1948 Lund
16 Resic, Sanimir 1999 American warriors in Vietnam : warrior values and the myth of the war experience during the Vietnam war, 1965–1973 Lund
17 Alm, Martin 2003 Americanitis : Amerika som sjukdom eller läkemedel : svenska berättelser om USA åren 1900-1939 Lund
18 Block, Eva 1976 Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968 Lund
19 Zachrisson, Per 1978 An African area in change : Belingwe 1894-1946 : a study of colonialism, missionary activity and African response in southern Rhodesia Göteborg
20 Lange, Per-Adolf 1940 Anders Håkansson som politiker och ämbetsman 1789-1800 Uppsala
21 Larsson, Katarina 2004 Andrahandskontrakt i folkhemmet : närmiljö och kvinnors förändringsstrategier Örebro
22 Petersson, H. Bertil A. 1969 Anglo-Saxon currency : King Edgar's reform to the Norman Conquest Lund
23 Paulsson, Göte 1974 Annales Suecici medii aevi : svensk medeltidsannalistik / kommenterad och utgiven av Göte Paulsson Lund
24 Lindvall, Anne-Christine 2004 Anpassade för tillfället : bruket av personvers i Norrköpings Tidningar 1760 till 1869 Linköping
25 Jansdotter, Anna 2004 Ansikte mot ansikte : räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920 Lund