Lista över poster

First Prev Records 1 - 25 of 1138 Next Last
id Författare Utgivningsår Titel Disputationsort
1 Abelius, Hans 2007 Det självpåtagna uppdraget : en undersökning av medborgarprojektet kring tidningen Östgötha Correspondenten 1840-1870 Göteborg
2 Abrahamsson, Åke 1990 Ljus och frihet till näringsfång : om tidningsväsendet, arbetarrörelsen och det sociala medvetandets ekologi : exemplet Stockholm 1838-1869 Stockholm
3 Abukhanfusa, Kerstin 1975 Beredskapsfamiljernas försörjning : krigsfamiljebidragen i teori och praktik Stockholm
4 Agrell, Wilhelm 1985 Alliansfrihet och atombomber : kontinuitet och förändring i den svenska försvarsdoktrinen från 1945 till 1982 Lund
5 Ahlberger, Christer 1988 Vävarfolket : hemindustrin i Mark 1790-1850 Göteborg
6 Ahlström, Walter 1959 Arvid Horn och Karl XII 1710-1713 Uppsala
7 Ahnlund, Nils 1918 Gustaf Adolf inför tyska kriget Uppsala
8 Aimaq, Jasmine 1996 For Europe or empire? : French colonial ambitions and the European army plan Lund
9 Alexandersson, Erland 1975 Bondeståndet i riksdagen 1760-1772 Lund
10 Alksnis, Imants 1983 Den marxistiska publicistiken i Lettland 1912-1914 : en studie i effektiv propaganda Lund
11 Alm, Martin 2003 Americanitis : Amerika som sjukdom eller läkemedel : svenska berättelser om USA åren 1900-1939 Lund
12 Alm, Mikael 2002 Kungsord i elfte timmen : språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772-1809 Uppsala
13 Almén, Folke 1940 Gustav III och hans rådgivare 1772-89 : arbetssätt och meningsbrytningar i rådkammare och konseljer Uppsala
14 Almgren, Nina 2006 Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen : statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget Umeå
15 Almquist, Helge 1907 Sverge och Ryssland 1595-1611 : tvisten om Estland, förbundet mot Polen, de ryska gränslandens eröfring och den stora dynastiska planen Uppsala
16 Alquist, Johan Axel 1895 Riksdagen i Gefle 1792 Uppsala
17 Alvunger, Daniel 2006 Nytt vin i gamla läglar : socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944-1973 Lund
18 Alzén, Annika 1996 Fabriken som kulturarv : frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985 Linköping
19 Ammert, Niklas 2008 Det osamtidigas samtidighet : historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år Lund
20 Andersson, Catharina 2006 Kloster och aristokrati : nunnor, munkar och gåvor i det svenska samhället till 1300-talets mitt Göteborg
21 Andersson, Eva I. 2006 Kläderna och människan i medeltidens Sverige och Norge Göteborg
22 Andersson, Gudrun 1998 Tingets kvinnor och män : genus som norm och strategi under 1600- och 1700-tal Uppsala
23 Andersson, Ingvar 1928 Källstudier till Sveriges historia 1230-1436 : inhemska berättande källor jämte Libellus Magnipolensis Lund
24 Andersson, Ingvor Margareta 1954 Erik Menved och Venden : studier i dansk utrikespolitik 1300-1319 Lund
25 Andersson, Irene 2001 Kvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914-1940 Lund