Lista över poster

First Prev Records 1 - 25 of 1138 Next Last
id Författare Utgivningsår Titel Disputationsort
1 Grimberg, Carl 1903 De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Preussen 1804-1808 Göteborg
2 Heden, Hjalmar 1903 Studier till Danmarks reformations historia : från Fredrik I:s död till slutet af Grefvefejden Göteborg
3 Vendel, Valdemar 1906 Urtima riksdagen i Örebro 1812 Göteborg
4 Brisman, Sven 1908 Realisationsfrågan 1808-1834. 1, Frågans förhistoria och första framträdande 1808-1818 Göteborg
5 Grauers, Sven 1920 Arvid Bernhard Horn : biografisk studie. 1 Göteborg
6 Härnelius, Axel 1926 Bondeledaren Hans Jansson : bidrag till kännedom om svenska allmogens historia under förra hälften av 1800-talet Göteborg
7 Mellander, Karl 1933 Johan Christopher Toll som militär och politiker under Gustav III Göteborg
8 Swenne, Hakon 1933 Svenska adelns ekonomiska privilegier 1612-1651 : med särskild hänsyn till Älvsborgs län Göteborg
9 Lönnroth, Erik 1934 Sverige och Kalmarunionen : 1397-1457 Göteborg
10 Arnoldsson, Sverker 1937 Svensk-fransk krigs- och fredspolitik i Tyskland 1634-1636. Göteborg
11 Eriksson, Sven 1939 Svensk diplomati och tidningspress under Krimkriget Göteborg
12 Henningsen, Sven 1944 Studier over den økonomiske liberalismes gennembrud i Danmark : landhaandvaerket Göteborg
13 Larsson, Tage 1945 Reformen i brännvinslagstiftningen 1853-1854. Förhistorien Göteborg
14 Holmberg, Åke 1946 Skandinavismen i Sverige vid 1800-talets mitt (1843-1863) Göteborg
15 Olander, Gunnar 1946 Studier över det inre tillståndet i Sverige under senare delen av Karl XII:s regering med särskild hänsyn till Skaraborgs län Göteborg
16 Olsson, Gunnar 1947 Stat och kyrka i Sverige vid medeltidens slut Göteborg
17 Grill, Erik 1949 Jacob de la Gardie : affärsmannen och politikern 1608-1636 Göteborg
18 Lext, Gösta 1950 Bok och samhälle i Göteborg 1720-1809 Göteborg
19 Lundh, Hans Lennart 1950 Från skandinavism till neutralitet : utrikespolitik och utrikesdebatt i Sverige under Carl XV:s sista år Göteborg
20 Boberg, Stig 1951 Gustav III och tryckfriheten 1774-1787 Göteborg
21 Brolin, Per-Erik 1953 Hattar och mössor i borgarståndet 1760-1766 Göteborg
22 Hultqvist, Per 1955 Försvar och skatter : studier i svensk riksdagspolitik från representationsreformen till kompromissen 1873 Göteborg
23 Johnson, Seved 1957 Sverige och stormakterna 1800-1804 : studier i svensk handels- och utrikespolitik Göteborg
24 Sällström, Åke Magnus 1957 Bologna och Norden intill Avignonpåvedömets tid Göteborg
25 Qvist, Gunnar 1960 Kvinnofrågan i Sverige 1809-1846 : studier rörande kvinnans näringsfrihet inom de borgerliga yrkena Göteborg