Lista över poster

First Prev Records 1 - 25 of 1138 Next Last
id Författare Utgivningsår Titel Disputationsort
1 Key-Åberg, Karl Vilhelm Viktor 1890 De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Storbrittanien under Gustaf IV Ad. krig emot Napoleon intill konventionen i Stralsund d. 7 sept. 1807 Uppsala
2 Nordwall, Johan Ebbe 1890 Svensk-ryska underhandlingar före freden i Kardis : 1658-1661 Uppsala
3 Rydfors, Aron 1890 De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och England 1624-maj 1630 Uppsala
4 Sandegren, Magnus 1890 Till historien om statshvälfningen i Sverige 1809 Uppsala
5 Stavenow, Ludvig 1890 Om riksrådsvalen under frihetstiden : bidrag till svenska riksrådets historia Uppsala
6 Börjesson, N. Magnus 1891 Riksdagen i Stockholm 1655 Lund
7 Zetterqvist, Edvard Alexander 1891 Grundläggningen af det svenska väldet i hertigdömena Bremen och Verden Lund
8 Fåhraeus, Gustaf Rudolf 1891 Om förändringen av Sveriges allianssystem åren 1680-1682 : i dess sammanhang med de europeiska förvecklingarna Uppsala
9 Lundin, Carl Fredrik 1891 Wismars pantsättande till Meklenburg-Schwerin Uppsala
10 Regnér, Per Bengtsson 1891 Kriget och tillståndet i Vesterbotten 1809 : jämte föregående historik öfver ryssarnes infall i Vesterbotten på 1700-talet Uppsala
11 Malmström, Oscar 1892 Bidrag till Svenska Pommerns historia 1630-1653 Lund
12 Heimer, August 1893 De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och England 1633-1654 Lund
13 Lundberg, Bengt 1893 De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Preussen från Poltavaslaget 1709 till fredsbrottet 1715 Lund
14 Berg, Gustaf 1893 Bidrag till den inre statsförvaltningens historia under Gustaf den förste : hufvudsakligen i afseende på Småland : akademisk afhandling Uppsala
15 Jansson, Hjalmar 1893 Sveriges accession till Hannoverska alliansen Uppsala
16 Lundqvist, Karl Gustaf 1893 Sveriges krig med staden Bremen och politik i samband därmed åren 1665-1666 Uppsala
17 Nordin, Carl Richard 1893 Studien in der Themistoklesfrage Uppsala
18 Norelius, Charles 1894 Kungl. statsutredningen : ett bidrag till finansernas historia under gustavianska tiden Uppsala
19 Alquist, Johan Axel 1895 Riksdagen i Gefle 1792 Uppsala
20 Blomgren, Lewin 1895 Th. Mommsens teori om romerska principatet granskad i dess väsentliga punkter Uppsala
21 Clason, Sam 1895 Till reduktionens förhistoria : gods- och ränteafsöndringarna och de förbudna orterna Uppsala
22 Hamnström, Malte 1895 Om realisationsfrågan vid riksdagen i Norrköping år 1800 Uppsala
23 Pira, Karl 1895 Svensk-Danska förhandlingar 1593-1600 Uppsala
24 Malmström, Oscar 1896 Nils Bielke såsom generalguvernör i Pommern 1687-1697 Lund
25 Wimarson, Nils 1897 Sveriges krig i Tyskland 1675-1679. 1 Lund