Detaljer

Titel Ansikte mot ansikte : räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920
Författare Jansdotter, Anna
Disputationsort Lund
Utgivningsår 2004
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Sverige
Sakområde socialhistoria (inkl ekonomisk historia)
Särskilda perspektiv genusperspektiv