Detaljer

Titel Americanitis : Amerika som sjukdom eller läkemedel : svenska berättelser om USA åren 1900-1939
Författare Alm, Martin
Disputationsort Lund
Utgivningsår 2003
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv