Detaljer

Titel Kungsord i elfte timmen : språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772-1809
Författare Alm, Mikael
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 2002
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv