Detaljer

Titel Kvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914-1940
Författare Andersson, Irene
Disputationsort Lund
Utgivningsår 2001
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv genusperspektiv; militärhistoriska perspektiv