Detaljer

Titel A perambulating paradox : British travel literature and the image of Sweden c. 1770-1865
Författare Davies, Mark
Disputationsort Lund
Utgivningsår 2000
Avhandlingstyp monografi
Språk engelska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv