Detaljer

Titel Ageing in a changing society : elderly men and women in urban Sweden 1830-1930
Författare Högman, Ann-Kristin
Disputationsort Umeå
Utgivningsår 1999
Avhandlingstyp monografi
Språk engelska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Sverige
Sakområde socialhistoria (inkl ekonomisk historia)
Särskilda perspektiv åldersperspektiv