Detaljer

Titel American warriors in Vietnam : warrior values and the myth of the war experience during the Vietnam war, 1965–1973
Författare Resic, Sanimir
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1999
Avhandlingstyp monografi
Språk engelska
Epok 1914-
Geografiskt rum övriga internationella studier
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv genusperspektiv; militärhistoriska perspektiv