Detaljer

Titel Om förändringen av Sveriges allianssystem åren 1680-1682 : i dess sammanhang med de europeiska förvecklingarna
Författare Fåhraeus, Gustaf Rudolf
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1891
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv