Detaljer

Titel For Europe or empire? : French colonial ambitions and the European army plan
Författare Aimaq, Jasmine
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1996
Avhandlingstyp monografi
Språk engelska
Epok 1914-
Geografiskt rum Europa
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv militärhistoriska perspektiv