Detaljer

Titel Fabriken som kulturarv : frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985
Författare Alzén, Annika
Disputationsort Linköping
Utgivningsår 1996
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum Sverige
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv