Detaljer

Titel Realisationsfrågan 1808-1834. 1, Frågans förhistoria och första framträdande 1808-1818
Författare Brisman, Sven
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1908
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Sverige
Sakområde förvaltningshistoria
Särskilda perspektiv