Detaljer

Titel Ljus och frihet till näringsfång : om tidningsväsendet, arbetarrörelsen och det sociala medvetandets ekologi : exemplet Stockholm 1838-1869
Författare Abrahamsson, Åke
Disputationsort Stockholm
Utgivningsår 1990
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Sverige
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv arbetarhistoriska perspektiv