Detaljer

Titel Vävarfolket : hemindustrin i Mark 1790-1850
Författare Ahlberger, Christer
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1988
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Sverige
Sakområde socialhistoria (inkl ekonomisk historia)
Särskilda perspektiv