Detaljer

Titel Riksdagen i Stockholm 1655
Författare Börjesson, N. Magnus
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1891
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv