Detaljer

Titel Den marxistiska publicistiken i Lettland 1912-1914 : en studie i effektiv propaganda
Författare Alksnis, Imants
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1983
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Europa
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv