Detaljer

Titel 1766 års allmänna fiskestadga : dess uppkomst och innebörd med hänsyn till Bottenhavsfiskets rättsfrågor
Författare Plaenge Jacobson, Sigbrit
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1978
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde förvaltningshistoria
Särskilda perspektiv