Detaljer

Titel An African area in change : Belingwe 1894-1946 : a study of colonialism, missionary activity and African response in southern Rhodesia
Författare Zachrisson, Per
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1978
Avhandlingstyp monografi
Språk engelska
Epok 1914-
Geografiskt rum Afrika
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv religiösa förhållanden