Detaljer

Titel Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968
Författare Block, Eva
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1976
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv