Detaljer

Titel Beredskapsfamiljernas försörjning : krigsfamiljebidragen i teori och praktik
Författare Abukhanfusa, Kerstin
Disputationsort Stockholm
Utgivningsår 1975
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum Sverige
Sakområde socialhistoria (inkl ekonomisk historia)
Särskilda perspektiv militärhistoriska perspektiv