Detaljer

Titel Om svenska biskopsval under medeltiden
Författare Fryxell, Karl Axel
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1900
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok medeltid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv religiösa förhållanden