Detaljer

Titel Annales Suecici medii aevi : svensk medeltidsannalistik / kommenterad och utgiven av Göte Paulsson
Författare Paulsson, Göte
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1974
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok medeltid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde historiska vetenskaper
Särskilda perspektiv