Detaljer

Titel Till historien om statshvälfningen i Sverige 1809
Författare Sandegren, Magnus
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1890
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv