Detaljer

Titel Bidrag till kännedom om Ingermanlands historia och förvaltning. 1, 1617-1645
Författare Öhlander, Carl
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1898
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde förvaltningshistoria
Särskilda perspektiv