Detaljer

Titel Anglo-Saxon currency : King Edgar's reform to the Norman Conquest
Författare Petersson, H. Bertil A.
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1969
Avhandlingstyp monografi
Språk engelska
Epok medeltid
Geografiskt rum Europa
Sakområde förvaltningshistoria
Särskilda perspektiv