Detaljer

Titel 1927 års skolreform : en studie i svensk skolpolitik 1918-1927
Författare Herrström, Gunnar
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1966
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum Sverige
Sakområde förvaltningshistoria
Särskilda perspektiv