Detaljer

Titel Adelns bönder och kronans : skatter och besvär i Uppland 1650-1680
Författare Ågren, Kurt
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1964
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde förvaltningshistoria
Särskilda perspektiv