Detaljer

Titel Die skandinavische Politik der Hansa 1375-95
Författare Girgensohn, Paul
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1898
Avhandlingstyp monografi
Språk tyska
Epok medeltid
Geografiskt rum Europa
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv