Detaljer

Titel Till Visby stads äldsta historia : ett kritiskt bidrag
Författare Björkander, Adolf
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1898
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok medeltid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde förvaltningshistoria
Särskilda perspektiv