Detaljer

Titel Kvinnofrågan i Sverige 1809-1846 : studier rörande kvinnans näringsfrihet inom de borgerliga yrkena
Författare Qvist, Gunnar
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1960
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Sverige
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv genusperspektiv