Detaljer

Titel Bologna och Norden intill Avignonpåvedömets tid
Författare Sällström, Åke Magnus
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1957
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok medeltid
Geografiskt rum Europa
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv religiösa förhållanden