Detaljer

Titel Försvar och skatter : studier i svensk riksdagspolitik från representationsreformen till kompromissen 1873
Författare Hultqvist, Per
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1955
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv