Detaljer

Titel Erik Menved och Venden : studier i dansk utrikespolitik 1300-1319
Författare Andersson, Ingvor Margareta
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1954
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok medeltid
Geografiskt rum Norden
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv biografiska perspektiv