Detaljer

Titel Adam af Bremen och hans skildring af Nordeuropas länder och folk
Författare Lönborg, Sven Erik
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1897
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok medeltid
Geografiskt rum Europa
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv biografiska perspektiv