Detaljer

Titel Från skandinavism till neutralitet : utrikespolitik och utrikesdebatt i Sverige under Carl XV:s sista år
Författare Lundh, Hans Lennart
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1950
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv