Detaljer

Titel Svensk-Danska förhandlingar 1593-1600
Författare Pira, Karl
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1895
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv