Detaljer

Titel Stat och kyrka i Sverige vid medeltidens slut
Författare Olsson, Gunnar
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1947
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok medeltid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv religiösa förhållanden