Detaljer

Titel Om realisationsfrågan vid riksdagen i Norrköping år 1800
Författare Hamnström, Malte
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1895
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv