Detaljer

Titel Skandinavismen i Sverige vid 1800-talets mitt (1843-1863)
Författare Holmberg, Åke
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1946
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Norden
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv