Detaljer

Titel Reformen i brännvinslagstiftningen 1853-1854. Förhistorien
Författare Larsson, Tage
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1945
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Sverige
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv