Detaljer

Titel Studier over den økonomiske liberalismes gennembrud i Danmark : landhaandvaerket
Författare Henningsen, Sven
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1944
Avhandlingstyp monografi
Språk danska
Epok 1815-1914
Geografiskt rum Norden
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv