Detaljer

Titel Th. Mommsens teori om romerska principatet granskad i dess väsentliga punkter
Författare Blomgren, Lewin
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1895
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok forntid
Geografiskt rum Europa
Sakområde historiska vetenskaper
Särskilda perspektiv