Detaljer

Titel Riksdagen i Gefle 1792
Författare Alquist, Johan Axel
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1895
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv